An Giang phát triển phong trào thể thao quần chúng

13/01/2022 - 05:00

 - Hiện nay, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục phát triển mạnh, với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Phong trào thể dục – thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các cấp, ngành và địa phương tích cực triển khai phong trào TDTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, kể cả vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức-lao động (CNVC-LĐ), lực lượng vũ trang… tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, sống vui, sống khỏe.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 696.167 người tập luyện TDTT thường xuyên (đạt hơn 36%), 177.610 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao (đạt 33,7%), 99,5% chiến sĩ công an và chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định; 81,1% CNVC-LĐ tham gia tập luyện TDTT.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT được đầu tư xây dựng. Ngành thể thao tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện khôi phục, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Năm qua, toàn tỉnh tổ chức nhiều giải đấu TDTT quần chúng, kết hợp chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thu hút trên 6.000 lượt vận động viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Nhiều địa phương huy động tốt nguồn lực trong nhân dân xây dựng hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT. Ngoài ra, các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên, ngày càng phát triển hiệu quả, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội…

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phát triển đa dạng hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Đồng thời, phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng CNVC-LĐ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT.

Năm 2022, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ IX và hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì thế, ngành thể thao tỉnh đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Các cấp, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng về đại hội.

Đồng thời, phản ánh gương người tốt, tập thể tích cực tập luyện, thi đấu thể thao, đóng góp tích cực trong hoạt động xã hội hóa TDTT; nhân rộng điển hình, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc vào hệ thống đào tạo vận động viên, huấn luyện cho các tuyến, bổ sung vào đội tuyển của tỉnh, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Bài, ảnh: L.H