An Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, đến hết ngày 15-8-2021

31/07/2021 - 15:25

 - Chiều 30-7, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn 797/UBND-KGVX tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Công văn 714/UBND-KGVX, ngày 17-7-2021 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, đến hết ngày 15-8-2021.

A A

(Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp).

Yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) từ 18 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết, như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan dưới 50%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (công an, quân sự, biên phòng, y tế, dân quân tự vệ…).

Trong thời gian thực hiện giãn cách, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện.

Đồng thời, có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết  68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐT-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng,  chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch theo tinh thần Công văn 705/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong điều kiện phòng,  chống dịch cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh “vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng” chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn  694/UBND-KGVX, ngày 14/7/2021, Công văn 713/UBND-KGVX, ngày 17/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

HỮU HUYNH