An Phú nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo

28/02/2024 - 07:24

 - Xác định công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

An Phú tổng kết công tác khoa giáo năm 2023

Năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng 5 báo cáo sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các công văn chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em, môi trường, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm… Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai công tác khoa giáo của huyện, các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo; phối hợp cung cấp, định hướng thông tin để triển khai có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Điển hình, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 98,89% (tăng 0,49% so năm học trước); tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 98,22% (tăng 1,21% so cùng kỳ năm học trước); tỷ lệ học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp 99,77% (tăng 0,15% so cùng kỳ năm học trước); tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT đạt 99,92% (giảm 0,08% so cùng kỳ năm học trước). Có 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 16/59 trường công lập, đạt tỷ lệ 27,19%.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến cuối năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3.864 người, đạt 100% so kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 139.321 người, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,99% dân số, đạt 100% so với kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong năm 2023, phê duyệt 21 phương án bồi thường, trong đó có 5 phương án mới và 16 phương án bổ sung. Tổ chức được 21 đợt kiểm tra về tài nguyên và môi trường đối với 195 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 131 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo 129 trường hợp, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật và hưởng ứng các ngày lễ, các phong trào, hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện, đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; công tác an sinh xã hội được địa phương quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đã mở 35 lớp đào tạo nghề, có 1.050 học viên tham gia học nghề; giải quyết việc làm cho 5.700 lao động, đạt 135,7% so kế hoạch năm. Chi trợ cấp hàng tháng cho 798 người có công với cách mạng với số tiền 14,9 tỷ đồng; truy lĩnh trợ cấp hàng tháng cho 779 người có công với số tiền trên 884 triệu đồng... Phối hợp UBMTTQVN huyện tặng 23.385 phần quà trị giá khoảng 6,47 tỷ đồng...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân yêu cầu các ngành cần quan tâm nắm bắt, thông tin, định hướng dư luận về những vấn đề nóng, nổi cộm, phối hợp nắm bắt kiểm tra xác minh, xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo. Quan tâm công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xuyên tạc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo.

“Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các hoạt động, Chương trình mục tiêu y tế - dân số, nâng cao công tác y tế dự phòng, chất lượng khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao, phát triển các phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu của huyện trong năm 2024” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân nhấn mạnh.

NGHĨA THANH - H. HUYNH