An Phú nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

27/11/2020 - 06:48

 - Huyện An Phú (An Giang) vừa tổng kết thực hiện kế hoạch số 18, 19/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện Đề án 129, 139/ĐA-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên. Dịp này, có 20 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện An Phú đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020.

A A

Chủ tịch UBND huyện An Phú khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

An Phú là địa bàn biên giới, trọng điểm về quốc phòng - an ninh, có đường biên giới dài, tiềm ẩn nhiều khó khăn về vấn đề an ninh trật tự xã hội như: tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn còn nhiều yếu tố phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; tình hình tranh chấp khiếu kiện, trộm cắp tài sản, mua bán ma túy, buôn lậu...

Với tinh thần đoàn kết, các cấp, ngành và nhân dân toàn huyện đã hợp sức thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trong công tác xây dựng lực lượng, chế độ chính sách, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo chỉ huy đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên trong huyện với những kết quả cụ thể.

Thực hiện Đề án 129 và 130/ĐA-UBND của UBND tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên, từ năm 2017-2020, huyện An Phú đã xây dựng lực lượng DQTV với 1.702 người, đạt 1,14% so dân số. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, thị trấn có 14/14 chi bộ quân sự, đạt 100%.

Hoạt động chi bộ quân sự ngày càng có chất lượng và đi vào nền nếp, phù hợp với tình hình cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Công tác phát triển đảng viên hàng năm trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy Đảng các cấp và chi bộ quân sự xã, thị trấn quan tâm thực hiện chặt chẽ. Từ năm 2017 đến nay đã kết nạp Đảng 33 đồng chí, nâng tổng số có 404 đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ quân sự.

Hàng năm, Ban CHQS huyện còn tham mưu UBND huyện ban hành chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương; quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng DQTV, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo phân cấp. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa kế hoạch, hướng dẫn và phối hợp các cơ quan chức năng cùng cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của lực lượng DQTV theo chức năng, nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến rất tích cực của hệ thống chính trị các cấp về nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành đối với công tác DQTV, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn.

Lực lượng DQTV phối hợp lực lượng công an, biên phòng tuần tra hơn 34.845 cuộc có hơn 11.965 lượt đồng chí tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Ngoài ra, lực lượng DQTV còn tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tuyến biên giới, tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn… với tổng quân số tham gia 957 lượt người, với 1.897 ngày công lao động. Qua đó, đã thể hiện là lực lượng nòng cốt tại chỗ kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua 4 năm thực hiện Đề án 129, 130/ĐA-UBND của UBND tỉnh An Giang, huyện An Phú đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách phù hợp với tình hình, lực lượng DQTV được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.

Quán triệt sâu sắc đến các cấp, ngành và các xã, trị trấn về nội dung của đề án nhằm xây dựng lực lượng DQTV và dự bị động viên bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, có trình độ, học vấn, tác phong, đạo đức và ngày càng nề nếp, đáp ứng ngày càng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hòa Hợp khẳng định, việc xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống người dân là những tiền đề đảm bảo cho nền quốc phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Do đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện An Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng DQTV, dự bị động viên. Tăng cường quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác.


HỮU HUYNH