An Phú sơ kết triển khai Đề án 06 của Chính phủ

08/12/2022 - 07:11

 - Việc triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) và đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt Đề án 06) ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) thuận lợi, đạt nhiều kết quả. Nhất là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân làm CCCD gắn chíp điện tử, định danh điện tử và đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia để công dân thực hiện.

A A

Kết quả thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư trong Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, huyện đã thu thập, cập nhật đồng bộ vào hệ thống là 59.962 hộ, 259.054 nhân khẩu (thường trú 59.825 hộ với 258.819 nhân khẩu, tạm trú 137 hộ, 235 nhân khẩu); từ 14 tuổi trở lên là 209.828 nhân khẩu.

Về kết quả làm sạch dữ liệu dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến ngày 2/12, huyện thực hiện được 2/9 nội dung công tác làm sạch dữ liệu dân cư đã hoàn thành đạt tỷ lệ 100%, còn 7/9 nội dung đạt tỷ lệ từ 65-96%. Địa phương đã có kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian tới.

Công an huyện An Phú tập trung giải pháp thực hiện 2 dự án, Đề án 06 và đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  

Về tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử: Tổng số nhân khẩu trong diện thu nhận hồ sơ cấp CCCD Công an tỉnh giao chỉ tiêu là 48.422. Công an huyện đã thu nhận số liệu tính đến ngày 30/11 là 9.368 hồ sơ cấp mới (có 9.985 hồ sơ định danh điện tử), hiện còn 39.054 nhân khẩu trong diện cấp CCCD chưa được thu nhận hồ sơ (thiếu thông tin ngày, tháng sinh 20.419 trường hợp; sai cấu trúc số định danh cá nhân 1.391 trường hợp). Như vậy, số nhân khẩu cần thu nhận hồ sơ cấp CCCD đến hết ngày 31/12/2022 là 17.244 nhân khẩu. 

Về công tác tiếp nhận và trả thẻ CCCD, tổng số thẻ CCCD do Bộ Công an chuyển về 146.248 thẻ, đã phối hợp bưu điện và công an cấp xã trả 146.248 thẻ CCCD cho công dân sử dụng. Về triển khai Đề án 06 của Chính phủ, huyện An Phú thực hiện tốt việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 tại bộ phận “một cửa” huyện và cấp xã đảm bảo số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy định.

Tại trụ sở Công an huyện và công an cấp xã được lắp đặt đường truyền mạng nội bộ phục vụ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; đường truyền phục vụ đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy.

Tại UBND huyện với các UBND xã, thị trấn có lắp đặt đường truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) băng thông 30 Mbps; đường truyền phục vụ truy cập Internet 200 Mbps... Kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến 34.614 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn; được trả kết quả trực tuyến tại bộ phận “một cửa” và qua dịch vụ bưu chính công ích…

Để đảm bảo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu, các ngành và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thực hiện có hiệu quả Đề án 06. Chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị và các hội, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, vận động người thân làm CCCD. Rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương đến tỉnh và các sở, ngành để thực hiện đúng theo quy định; tập trung giải pháp hỗ trợ nhân dân làm CCCD và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp đề nghị, công an từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt vai trò tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 2 dự án, Đề án 06 và tham mưu cho tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả, để có những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hơn. Ngành công an chủ động các phương án, giải pháp làm CCCD cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; góp phần hoàn thành Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

HỮU HUYNH

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới