Bà Hà Minh Trang giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

13/05/2024 - 11:46

 - Sáng 13/5, UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức Hội nghị lần thứ IX, để hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hồng Châu; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc và 65 ủy viên UBMTTQVN tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu biểu quyết kiện toàn nhân sự UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X

2 Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng và Trương Hoàng Trọng tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Minh Trang

Hội nghị đã thông qua tờ trình, hiệp thương cử bổ sung bà Hà Minh Trang, Ủy viên Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X tham gia Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng thời, cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ban Thường trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) đối với bà Hà Minh Trang

Cùng với đó, các đại biểu cũng đã nghe thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của 64 vị Ủy viên UBMTTQVN tỉnh An Giang khóa X, với 100% ý kiến thống nhất với Đề án nhân sự Đại hội UBMTTQVN tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là 95 ủy viên và nhân sự Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2024-2029) là 7 ủy viên.

Dự kiến, Đại hội UBMTTQVN tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra ngày 2 ngày (27 và 28/6/2024).

HẠNH CHÂU