Báo chí viết về văn hóa ứng xử

24/11/2020 - 06:27

Đảng và nhà nước ta đã xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí là một bộ phận của văn hóa, báo chí sáng tạo, phổ biến, lưu truyền văn hóa. Mỗi một tác phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

A A

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, ngày 19-8-2019, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng, đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Giải báo chí về chủ đề Văn hóa ứng xử đã, đang và sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, nhà báo trong thực hiện tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội.

Sau hơn 1 năm phát động, giải báo chí đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, cộng tác viên trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận được 358 tác phẩm ở 5 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và ảnh báo chí, của gần 70 tác giả, nhóm tác giả đến từ hơn 100 cơ quan báo chí và đông đảo cộng tác viên trên toàn quốc. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm tham dự giải có chất lượng tốt, tính thời sự cao, phản ánh thực tiễn đời sống sinh động, cách ứng xử văn hóa đối với các vấn đề xã hội quan tâm.

Các tác phẩm tham gia giải thưởng thuộc các thể loại bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí tuyên truyền về văn hóa ứng xử, được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Nội dung bảo đảm tính chân thực, người thật, việc thật, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện có nhiều sáng tạo, hấp dẫn. Đối tượng phản ánh là những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử, trên các lĩnh vực văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, bệnh viện, công sở, nơi công cộng...

Để có được những tác phẩm báo chí tiêu biểu về các chủ đề trên, phải kể đến công sức lao động không biết mệt mỏi của các phóng viên, biên tập viên đã bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sâu sắc, toàn diện những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng; đấu tranh phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, báo chí đã góp phần to lớn tạo sự lan tỏa, sự đồng thuận, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, khơi dậy, phát huy tinh thần và truyền thống nhân ái trong toàn xã hội.

“Để nhân rộng kết quả tốt đẹp của giải và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới, tôi mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo luôn nhiệt huyết và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước. Trong những lần tổ chức tới, Ban Tổ chức cũng cần tăng cường công tác truyền thông về giải để các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên thấy được ý nghĩa thiết thực và tham gia đông đảo hơn nữa” - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị.

AN KHANG