Bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh

24/05/2024 - 07:18

 - Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT) đối với học sinh. Do đó, Ban ATGT tỉnh An Giang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ban ATGT các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT, nhất là trong lứa tuổi học sinh, góp phần kéo giảm TNGT.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch 111/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, địa phương trong việc lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách...

Ban ATGT tỉnh An Giang phối hợp tốt với cơ quan, đoàn thể và các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đối tượng là học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Đồng thời, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT và lắp đặt cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại các nút giao thông phức tạp, nhất là trên các tuyến đường có nhiều học sinh.

Các cấp, ngành đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên mục tuyên truyền ATGT cho lứa tuổi học sinh. Đồng thời, thường xuyên phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ôtô, môtô, xe gắn máy và phương tiện khác.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành giáo dục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh. Trong đó, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự ATGT với các hình thức phù hợp. Đồng thời, phối hợp cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy và không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe phù hợp.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự  ATGT trong các cơ sở giáo dục; phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên ôtô, môtô, xe gắn máy và các phương tiện khác. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự  ATGT, chú trọng tại các tuyến đường có trường học; xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, phụ huynh giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải An Giang tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp UBND các địa phương, cơ quan chuyên môn tổng rà soát về điều kiện ATGT và tổ chức giao thông tại các đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh qua cổng trường học trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan truyền thông nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh vào các khung giờ, chuyên trang phù hợp để các học sinh dễ theo dõi. Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trên các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Tỉnh đoàn đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi lứa tuổi học sinh chấp hành pháp luật ATGT; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; duy trì và hoạt động có hiệu quả các mô hình “Ngã tư ATGT”; “Cổng trường ATGT”…

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp tổ chức giao thông. Trong đó, chú trọng việc bố trí vỉa hè, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi trông giữ xe; ưu tiên bố trí hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng có liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại khu vực trọng điểm, các tuyến đường quanh khu vực các trường học trên địa bàn, nhất là giờ đến lớp và tan học. Các ngành, đoàn thể huy động các nguồn lực xã hội quan tâm kèm cặp, giúp đỡ những thanh, thiếu niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và đến trường an toàn.

LÊ HOÀNG