Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

18/05/2021 - 06:11

 - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo tốt nhất quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia. Ngày 29-4-2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1126/BHXH-CSYT và Công văn số 1135/BHXH-TCKT về việc phối hợp đảm bảo tốt nhất quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT, cũng như chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6-2021 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 5-2021… góp phần cùng cả hệ thống chính trị tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

A A

Chi trả lương hưu tại nhà cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thực hiện chỉ đạo trên, để đảm bảo quyền lợi người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đầy đủ, kịp thời, an toàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành Công văn số 617/BHXH-KHTC về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6-2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 5-2021. Thời gian chi trả được quy định cụ thể: đối với trường hợp chi trả qua tài khoản ATM, bưu điện thực hiện chuyển tiền chi trả vào tài khoản của người hưởng vào ngày 6-5-2021.

Đối với trường hợp chi trả bằng tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả trong thời gian từ ngày 7 đến 18-5-2021. Theo đó, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi trả trên địa bàn và chi trả trực tiếp tại nhà cho người hưởng, phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (nếu có), bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, tính đến tháng 4-2021, toàn tỉnh hiện có 14.739 lượt người được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và khoảng 4.036 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, 5.349 lượt người nhận trợ cấp thất nghiệp. Thời gian qua, tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả cho các đối tượng. 4 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 1 lần cho 72.753 lượt người với số tiền 672.124 triệu đồng; trong đó, chi trả qua ATM 420.256 triệu đồng, chi trả bằng tiền mặt 251.868 triệu đồng. Trong tháng 5 và tháng 6-2021, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền 151.156 triệu đồng.

Việc chi trả gộp hiện nay rất phù hợp với tình hình dịch bệnh và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ BHXH, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các điểm chi trả, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Đồng thời, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tự đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thời gian qua, tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn hệ thống; tăng cường cảnh giác hơn nữa với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chủ động bố trí linh hoạt công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 626/BHXH-GĐYT triển khai, thực hiện Công văn số 1126/BHXH-CSYT trong phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi các cơ sở y tế KCB trong việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng); xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người bệnh để phát hiện sớm và ngăn ngừa cách ly triệt để. Hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện chi phí KCB BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vừa đảm bảo công tác KCB BHYT cho người dân, vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở KCB BHYT. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thanh toán xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT...

Với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, ngành bảo hiểm xã hội đã góp phần đảo bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, chung tay cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

HẠNH CHÂU