Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả quan trọng

26/01/2021 - 06:17

 - Năm 2020, với quyết tâm và nỗ lực lớn, dù trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động (NLĐ); thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19...

A A

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng mạnh so năm 2019; phát triển được 23.495 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 103,56% chỉ tiêu, tăng 12.170 người so năm 2019; 107.891 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,01% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020; số đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 90,37%, vượt 0,37% chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao với 1.725.443 người, tăng 48.508 người so năm 2019; trong đó, BHYT học sinh, sinh viên đạt 99,38% so tổng số học sinh, tăng 0,22% so năm 2019 (tương đương 3.053 em). Có 97.041 người tham gia BHTN, đạt 100,11% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020. Toàn tỉnh có 375.425 em tham gia BHYT học sinh, sinh viên, đạt 99,38% so tổng số học sinh, tăng 3.053 em so năm 2019.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tím cho biết, trong 2 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp tham gia BHXH tự nguyện cho thân nhân; kết quả toàn tỉnh đã tăng 11.000 đối tượng tham gia mới (tăng mới 4.212 thân nhân của đoàn viên, NLĐ).

Công tác phối hợp với bưu điện được duy trì tốt; đã tổ chức 347 cuộc hội nghị trực tiếp tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, vận động được 9.884 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 164,73% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020 (tương đương 1.884 người). 

Qua khai thác dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, đã rà soát dữ liệu, in thông báo đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia, tham gia BHXH, BHYT. Kết quả, toàn tỉnh có 211 đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 1.414 lao động. Ngoài ra, còn đạt nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BHTN; phòng, chống đại dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 3.463.915 triệu đồng, tăng 115.352 triệu đồng so năm 2019, đạt 100,70% so chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Bà Tím cho biết, đạt được kết quả đó, BHXH tỉnh nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự ủng hộ từ các ngành, các cấp, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Đặc biệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; kiểm soát tình hình sử dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN, cấp mã số BHXH, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức bộ máy.

BHXH tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với 27 cơ sở KCB. Tổ chức KCB BHYT tại 187 cơ sở KCB. Triển khai Hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt trên 95%. Tính đến ngày 3-1-2021, đã thanh toán chi phí KCB cho 4.311.921 lượt người KCB nội và ngoại trú; tổng số chi KCB BHYT đề nghị quyết toán trên Hệ thống thông tin giám định là 1.407.406 triệu đồng, tương ứng 107,72% dự toán chi KCB tại cơ sở của UBND tỉnh giao (1.306.578 triệu đồng). Tổng số chi KCB tại tỉnh năm 2020 là 1.424.616 triệu đồng, tương ứng 107,62% tổng dự toán chi KCB BHYT năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ giao (1.323.788 triệu đồng), tăng 54.443 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ lệ sử dụng dự toán vượt 7,62% dự toán được giao thực hiện trong năm 2020 (tương ứng 100.828 triệu đồng).

Năm 2020, đã giải quyết mới các chế độ BHXH cho 38.284 người hưởng và chi trả BHTN cho 25.742 lượt hưởng, tăng 9.012 lượt so năm 2019. Tổng số chi trả các chế độ BHXH, BHTN năm 2020 là 2.057.211 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,03% so với dự toán, tăng 309.199 triệu đồng so năm 2019. Ngoài ra, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB nghiêm túc thực hiện đối soát dữ liệu KCB và cấp hồ sơ làm căn cứ hưởng BHXH trên Cổng thông tin giám định BHYT. Đến nay đã có 161 cơ sở KCB được phê duyệt cấp giấy chứng nhận trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, chiếm 88,46%. Số hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong năm 2020 có thực hiện đối soát chứng từ trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT là 12.849/13.310 hồ sơ, đạt 96,54%.

Trong năm, đã tiếp nhận 1.854.760 hồ sơ và giải quyết 1.829.378 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử theo quy định đạt 93,25%. Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sử dụng các tiện ích của ứng dụng BHXH số (VssID).

HẠNH CHÂU