Bệnh nhân nội trú xét nghiệm COVID-19 định kỳ 7 ngày/lần

25/06/2021 - 19:24

Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi tăng cường xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

A A

Ảnh minh họa

Hướng dẫn này được áp dụng với 5 nhóm người là: 1- Người bệnh nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 2- Người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển người bệnh vào điều trị nội trú; 3- Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh; 4- Người chăm sóc bệnh nhân (tối đa không quá 2 người luân phiên) nếu được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng ý cho ở lại chăm sóc người bệnh; 5- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc đối tượng 1-2-3-4 nêu trên.

Theo hướng dẫn, người bệnh đang điều trị nội trú được thực hiện xét nghiệm COVID-19 định kỳ 7 ngày điều trị/lần. Trong trường hợp có ca mắc COVID-19 trong khu điều trị nội trú thì xét nghiệm ngay toàn bộ các đối tượng.

Đối với người nhà chăm sóc người bệnh được ở lại: Trường hợp người bệnh điều trị nội trú dưới 7 ngày hoặc 3 ngày thì được 1 lần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người nhà chăm sóc người bệnh; đối với trường hợp người bệnh điều trị nội trú từ 3 hoặc 7 ngày trở lên thì được 2 lần xét nghiệm COVID-19 cho người nhà chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn tần suất xét nghiệm đối với các đối tượng khác, như đối với cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện xét nghiệm theo định kỳ 7 ngày/lần; đối với người bệnh sau khi khám ngoại trú cần chuyển vào điều trị nội trú: Thực hiện xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú; đối với người bệnh chuyển tuyến phải thực hiện xét nghiệm.

Việc xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh được chi trả dựa trên 2 nguồn kinh phí: Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Quỹ bảo hiểm y tế chi trả với các đối tượng thuộc 5 nhóm trên có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.

Với người thuộc 5 nhóm này nhưng không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và phần cùng chi trả (nếu có) của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế thì kinh phí do ngân sách Nhà nước chi trả.

Theo TUỆ VĂN (Chính phủ)