Biến thể Omicron và biến thể Delta giống và khác nhau như thế nào?

02/12/2021 - 19:04

Theo các nhà nghiên cứu, biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh gấp đôi các biến thể trước đó, trong khi biến thể Omicron được cho là có khả năng lây lan tương đương hoặc nhanh hơn biến thể Delta.

A A

Theo các nhà nghiên cứu, biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh gấp đôi các biến thể trước đó, trong khi biến thể Omicron được cho là có khả năng lây lan tương đương hoặc nhanh hơn biến thể Delta.

Theo THANH TRÀ (Vietnamplus)