Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

27/12/2021 - 06:50

 - Sở Công thương là cơ quan giúp UBND tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, theo Quyết định 46/2018/QĐ-UBND (về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm Quyết định 22/2016/QĐ-UBND, ngày 5-5-2016 về hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn).

A A

Đơn vị triển khai là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, có trách nhiệm thông báo hướng dẫn Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  cấp tỉnh. Qua đó, tìm kiếm và tôn vinh sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, tiềm năng phát triển sản xuất. Sản phẩm tiêu biểu của địa phương được chọn lựa, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Sản phẩm tham gia bình chọn là 1 sản phẩm hoặc 1 bộ sản phẩm được sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, do chính cơ sở sản xuất; sản phẩm không phải là sao chép. Việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác có liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Trao giấy chứng nhận và logo cho cơ sở đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Ảnh: HẠNH CHÂU

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể tham gia bình chọn cho 1 hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin liên quan đến sản phẩm của mình. Tiêu chí bình chọn: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ và tiêu chí khác liên quan sản phẩm.

Hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần. Năm 2020, kết quả bình chọn được phê duyệt tại Quyết định 2476/QĐ-UBND, ngày 23-10-2020 của UBND tỉnh, gồm 11 sản phẩm: đường thốt nốt bột, đường thốt nốt sệt (Công ty Cổ phần Palmania, huyện Tri Tôn); cà phê bột Lâm Chấn Âu (hộ kinh doanh Lâm Chấn Âu, TP. Long Xuyên); trà mãng cầu (hộ kinh doanh Trà Mãng cầu Thanh Nam, huyện Thoại Sơn); nấm linh chi (hộ kinh doanh sản xuất chế biến nấm linh chi Tri Thức, huyện Thoại Sơn); trà Atiso đỏ (cơ sở sản xuất - kinh doanh Bảo Trang, huyện Thoại Sơn); giỏ trồng cây (hộ kinh doanh Tân Châu Long II, huyện An Phú); chả cá thát lát tẩm gia vị, chả cá thát lát rút xương tẩm gia vị (Công ty TNHH MTV chế biến thủy hải sản Thanh Tùng, huyện Phú Tân); tương hột hảo hạng Thanh Hồ, tương xay Thanh Hồ (Công ty TNHH SX-TM Thanh Hồ, TX. Tân Châu).

Tinh dầu chúc Yến Hương (Công ty TNHH Yến Hương Vina, huyện Tri Tôn) là sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Năm 2019, vì những đặc trưng, lợi thế của sản phẩm, đơn vị đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam. Với kết quả đạt cấp khu vực, Sở Công thương tiếp tục đăng ký bình chọn cấp quốc gia cho sản phẩm này. Theo đó, sản phẩm Tinh dầu chúc Yến hương được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia tại Quyết định 1997/QĐ-BCT, ngày 23-8-2021 của Bộ Công thương. Buổi lễ tôn vinh sản phẩm được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc vào ngày 10-12-2021. Quyền lợi của sản phẩm đạt giải là được thưởng tiền từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia; được xem xét ưu tiên hỗ trợ chính sách khuyến công; được đăng tải thông tin giới thiệu trên phương tiện thông tin…

Từ những kết quả đó, triển khai kế hoạch năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở Công thương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Dự kiến có 20 sản phẩm đạt cấp tỉnh và tham mưu đăng ký 10 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam.

NGỌC DIỆU

(Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang)