Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019: Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

31/10/2019 - 08:06

 - 5 năm qua, công tác dân tộc đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đạt được những thành quả quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh An Giang. Nhân Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang lần III-2019, phóng viên Báo An Giang đã có cuộc trao đổi với Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pholly về những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 2014-2019 và những mục tiêu, kỳ vọng trong thời gian tới.

A A

Phóng viên (P.V): xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019?

Ông Men Pholly: được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đúc kết kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tỉnh đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn lực khác trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã vùng sâu nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

P.V: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III-2019 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng như thế nào, thưa ông?

Ông Men Pholly: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III-2019 là sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong thời điểm nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số Khmer

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần II-2014. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024. Qua đó, khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS tỉnh trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Đồng thời, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên địa bàn. 

P.V: với ý nghĩa quan trọng đó, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III-2019 đề ra mục tiêu gì giai đoạn 2019-2024?

Ông Men Pholly: mục tiêu quan trọng nhất giai đoạn 2019-2024 được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là thu hẹp chênh lệch giữa vùng DTTS so với vùng phát triển. Phấn đấu đến năm 2024, giảm 15% số xã đặc biệt khó khăn, giảm 30% hộ nghèo DTTS hiện nay. 100% các xã vùng DTTS và miền núi có đủ hạ tầng thiết yếu, như: đường đến trung tâm xã được thảm nhựa hoặc bê-tông hóa, trường học các cấp được kiên cố hóa; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, 100% hộ DTTS có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nâng cao chất lượng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi cơ bản của người dân; không còn hộ DTTS thiếu nhà ở, nước sinh hoạt mà chưa được hỗ trợ; đảm bảo 95% hộ nghèo dân tộc có nhu cầu, đủ điều kiện, tiếp cận nguồn vốn vay chính sách; tỷ lệ trẻ em DTTS trong độ tuổi (6 - 14 tuổi) đến trường đạt từ 85% trở lên. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý, bảo đảm 95% đồng bào DTTS không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

P.V: để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gì, thưa ông?

Ông Men Pholly: các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, với nhiều cách làm hiệu quả. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS thông qua các chương trình, dự án đầu tư, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tập hợp lực lượng cốt cán, người có uy tín, chức sắc, chức việc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cần tạo mối quan hệ mật thiết giữa nhà chùa, thánh đường với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc.

Tỉnh sẽ chú trọng đến việc chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào DTTS; đẩy mạnh việc dạy và học chữ dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch. Xây dựng đội ngũ cán bộ và cán bộ làm công tác dân tộc có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở các xã, thị trấn vùng DTTS. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc, nhất là ở những địa bàn xung yếu, trọng điểm, vùng biên giới.

P.V: xin cám ơn ông!

TRUNG HIẾU (Thực hiện)