Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025): Chợ Mới đột phá, đi đầu, phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

30/07/2020 - 05:32

 - Trong 3 ngày 29, 30 và 31-7, Đảng bộ huyện Chợ Mới (An Giang) tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Hôm nay (30-7), đại hội bước vào ngày làm việc chính thức. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và bài học kinh nghiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

A A

Phóng viên (P.V): sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Chợ Mới đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Đ/c Võ Nguyên Nam: Đảng bộ huyện Chợ Mới có 60 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, bên cạnh thuận lợi, huyện đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị và nhân dân đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đã đề ra.

Đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu so nghị quyết; tổng thu ngân sách đạt 3.610 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,24% còn 1,66% năm 2019 (đạt so nghị quyết). Huyện có nhiều đột phá, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, phát huy các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Là huyện trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Chợ Mới tiên phong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt nhiều kết quả khả quan. Thành công lớn nhất là góp phần thay đổi nhận thức của nông dân về phương thức sản xuất, đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả. Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ trương đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phương thức sản xuất theo hướng quy mô lớn, hiện đại, liên kết gắn với thị trường, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, đã chuyển dịch trên 7.611ha từ lúa sang màu, cây ăn trái; đầu tư hệ thống thủy lợi tưới nhỏ giọt trên cây xoài tại 3 xã cù lao Giêng 540ha, tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An 80ha; xuất khẩu hơn 97 tấn xoài vào các thị trường như: Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ... Huyện tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, quy hoạch vùng sản xuất tập trung; thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, tăng giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt trên 320 triệu đồng/ha (vượt so nghị quyết).

Chương trình xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận của nhân dân, đã khơi dậy sức mạnh lòng dân để phát triển KTXH. Toàn huyện có 9/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Mỹ Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Chợ Mới đạt đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Hội An đạt đô thị loại V, đưa diện mạo nông thôn khởi sắc. Thương mại - dịch vụ phát triển về quy mô và ngành nghề, với hơn 607 doanh nghiệp. Du lịch khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, với 13 làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống đã nâng giá trị sản xuất bình quân tăng 6,2%/năm...

Công tác huy động các nguồn lực đầu tư phát triển được tăng cường, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng tâm, phục vụ phát triển kinh tế. Đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đây là khâu đột phá thành công của Đảng bộ, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống giao thông nông thôn được bê-tông, nhựa hóa. Huyện đã tập trung nguồn ngân sách và mời gọi doanh nghiệp đầu tư thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng như: cầu Chợ Mới-Tân Long; dự án Nam Vàm Nao, khu du lịch cồn Én... Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển mới 1.535 đảng viên, nâng toàn huyện có 7.172 đảng viên, chiếm 2,3% dân số. 18/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới dự Đại hội Đảng bộ cơ sở

P.V: xin đồng chí nói rõ hơn về những nguyên nhân đạt được kết quả trên?

Đ/c Võ Nguyên Nam: đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, Trung ương; truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; biết kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tính cần cù, sáng tạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp tích cực lao động, sản xuất, đóng góp nguồn lực phát triển KTXH địa phương. Đảng bộ luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước.

P.V: đâu là bài học kinh nghiệm để huyện lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, thưa đồng chí?

Đ/c Võ Nguyên Nam: phải thật sự coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân có ý nghĩa quyết định. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo - quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ đức - tài, thể hiện rõ sự nêu gương, luôn có khát vọng quyết tâm đột phá, dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh và toàn diện của huyện. Phát huy sức mạnh của nhân dân, dân chủ cơ sở, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò nòng cốt của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân.

P.V: xin cám ơn đồng chí!

HẠNH CHÂU (thực hiện)