Châu Phú có 2 sản phẩm thuộc đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

25/09/2019 - 08:04

 - Sáng 24-9, tại huyện Châu Phú, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh An Giang (gọi tắt OCOP_AG) giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

A A

Đề án OCOP_AG là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trọng tâm của đề án là phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch nông thôn có lợi thế ở mỗi địa phương. Hội nghị nhằm hướng dẫn bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo chương trình OCOP, xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phương pháp nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị… Danh mục các sản phẩm OCOP_AG đề xuất tham gia giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thuộc các nhóm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Châu Phú có 2 sản phẩm được đề xuất nằm trong nhóm thực phẩm là nhãn Mỹ Đức và nhãn xuồng Khánh Hòa.

MỸ LINH