Châu Phú: Hội thi báo cáo viên giỏi

11/09/2019 - 06:43

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi huyện Châu Phú năm 2019” với sự tham gia của 77 báo cáo viên thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan trong khối tuyên truyền và lực lượng vũ trang trên địa.

A A

Mỗi báo cáo viên sẽ thực hiện qua 3 phần thi, gồm: soạn bài thuyết trình, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”; thông tin thời sự, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

MỸ LINH