Châu Phú phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng trong năm 2020

17/01/2020 - 16:09

 - Sáng 17-1, UBND huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và chương trình công tác của UBND huyện.

A A

Theo đó, năm 2020, huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết do HĐND huyện đề ra.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 101.100 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,67%/năm; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 50%; giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 185 triệu đồng/ha; vốn đầu tư phát triển 6.400 tỷ đồng…

Huyện sẽ tập trung thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và trồng trọt; chú trọng sản xuất theo hướng an toàn sinh học và  bảo vệ môi trường.

 Đồng thời, tăng cường ký kết hợp tác, thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất và tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ gắn với cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức…

MỸ LINH