Châu Thành nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

09/07/2024 - 07:13

 - 6 tháng đầu năm 2024, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2025) và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025), nên ngay từ đầu năm 2024, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND huyện cùng với nỗ lực của các ngành, địa phương, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực, khi các công trình trọng điểm phục vụ phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư nâng cấp, làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông giữa các xã, thị trấn. Các công trình trọng điểm được quan tâm đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy KTXH phát triển và làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

Đặc biệt, tập trung giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa phận huyện Châu Thành, đến nay đã bàn giao mặt bằng được 351/361 hộ; huyện đang tập trung tháo gỡ để thực hiện các bước tiếp theo. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài); đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (địa bàn huyện Châu Thành); đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn và dự án cầu Phú Vĩnh.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả. Huyện quan tâm đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của công ty, doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 3.643 lao động, đạt tỷ lệ 60,72% so kế hoạch; giữ vững tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của huyện trên 90%; có 39 lao động đăng ký đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 65% so kế hoạch, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Huyện Châu Thành nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái phù hợp điều kiện địa phương. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; phát huy hiệu quả, sử dụng chế phẩm vật tư nông nghiệp thân thiện môi trường; đảm bảo nguồn giống tốt để sản xuất.

Tổng diện tích xuống giống lúa 6 tháng đầu năm đạt trên 55.172ha (đạt 99,38% kế hoạch); 96,43% diện tích xuống giống áp dụng “3 phải, 3 tăng”, 71,46% diện tích áp dụng tưới tiết kiệm nước và 66,21% áp dụng “1 phải, 5 giảm”. Tổng diện tích xuống giống rau màu gần 1.469ha (tăng 152,14ha so cùng kỳ, đạt 53,01% kế hoạch cả năm). Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện. Tổng đàn gia súc, gia cầm 274.104 con/2.410 hộ. Trong đó tổng đàn gia súc 8.816/2.008 hộ; tổng đàn gia cầm 265.288/402 hộ. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi diện tích từ lúa sang cây ăn trái và rau màu gần 604,5ha (gần 554,5ha rau màu; trên 48ha cây ăn trái).

Các cấp, ngành huyện Châu Thành khẩn trương rà soát, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm và cả năm 2024. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo dõi, chỉ đạo đảm bảo an toàn, thắng lợi sản xuất vụ thu đông; chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Huyện Châu Thành tập trung thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

TRUNG HIẾU