Châu Thành, Thoại Sơn, Tịnh Biên và TX. Tân Châu: Tổ chức họp HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

18/07/2019 - 07:44

 - Trong 2 ngày 16 và 17-7, HĐND các huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Tịnh Biên và TX. Tân Châu đã tổ chức kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

A A

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; chương trình giám sát của HĐND huyện, thị xã năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các đại biểu phát huy tính dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy vai trò người đại biểu dân cử, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với cơ quan chức năng và Quốc hội.

NHÓM PHÓNG VIÊN