Châu Thành thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

10/05/2019 - 05:26

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” được cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

A A

Lực lượng Công an huyện Châu Thành ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Châu Thành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã từng bước đi vào chiều sâu và tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền được các cấp, ngành tổ chức thường xuyên, rộng khắp, với nhiều đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo chuyển tải được nhiều thông tin đến người dân.

Cùng với việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của trung ương, tỉnh về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, huyện Châu Thành đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân; đồng thời, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở. Năm 2018, quần chúng nhân dân trong huyện đã phát hiện, cung cấp 115 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 95 vụ, bắt giữ, xử lý 248 đối tượng. Không ít trường hợp người dân còn trực tiếp bắt quả tang, giao cho công an các đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng trộm cắp, cướp giật, thu hồi tài sản trả lại người bị hại. Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân còn giao nộp cho công an 5 khẩu súng săn tự chế, 8 công cụ hỗ trợ, 1 khẩu súng AR15, 2 quả lựu đạn, 150 viên đạn, 2 đao tự chế…

Công an huyện chủ động phối hợp các tổ chức, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” kết hợp với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nhiều địa phương đã xây dựng, duy trì, nâng chất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả. Điển hình, như: “Tự quản về an toàn giao thông”, “Cổng rào phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Họp mặt người hoàn lương”, “Móc khóa phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT”, “Tổ phụ nữ đăng ký quản lý, giáo dục con em không tham gia các tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”… Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với hoạt động giữ gìn ANTT của lực lượng công an bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa và phòng, chống tội phạm. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, duy trì, củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả. Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cùng tham gia thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: L.H