Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn: Nỗ lực thực hiện đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết

20/05/2020 - 06:44

 - Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng- an ninh, trách nhiệm của Văn phòng HĐND - UBND huyện khá nặng nề. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng luôn chủ động trong công việc và phối hợp tốt với các ngành, các cấp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

A A

Tăng cường trách nhiệm

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn hiện có 24 đảng viên, trong đó có 4 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 1 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giữ các cương vị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn) cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Chi bộ còn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác; xây dựng Chi bộ, cơ quan văn phòng, đoàn thể đơn vị vững mạnh nhiều năm liền.

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Với quyết tâm chính trị, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, đảng viên, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ thực hiện đạt và vượt tất cả 8/8 chỉ tiêu nghị quyết, gồm: chất lượng soạn thảo văn bản tham mưu HĐND, UBND đạt 96% trở lên; 95% các ý kiến chỉ đạo kết luận của Thường trực HĐND, UBND, các đầu công việc của UBND phải được văn phòng theo dõi đôn đốc, nhắc nhở thực hiện; 95% cán bộ, công chức trong đơn vị sử dụng công nghệ thông tin hoạt động chuyên môn; 98% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát triển đảng viên mới 4 đồng chí; hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

Đổi mới trong hoạt động

Có thể nói, hoạt động hiệu quả của HĐND, UBND huyện Tri Tôn thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Văn phòng HĐND - UBND huyện trong chỉ đạo công tác tham mưu, giúp việc.

Đối với hoạt động của HĐND huyện, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện đã lãnh đạo văn phòng và đảng viên phát huy vai trò trong triển khai, thực hiện các hoạt động của HĐND, trên cơ sở đó giúp HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát các nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Trong đó, hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới nội dung, tập trung những vấn đề có tác động đến phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh của huyện.

Các kiến nghị của Đoàn giám sát được các cấp, ngành quan tâm, được UBND huyện chỉ đạo thực hiện đạt tỷ lệ trên 90%, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, thúc đẩy phát triển KTXH. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 229 lượt điểm tiếp xúc cử tri, ghi nhận 485 lượt ý kiến liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để kịp thời giải quyết.

Đối với hoạt động của UBND huyện, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND đã lãnh đạo văn phòng và đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Để cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản quan trọng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, góp phần giúp UBND huyện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển KTXH giai đoạn 2015-2020.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cũng được quan tâm. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, đảng viên, tập thể chi bộ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, dân chủ và công khai. Kết quả, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 32 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên đều được kiểm tra, giám sát đúng theo kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của từng đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho HĐND và UBND huyện, Chi bộ cũng đặt các chỉ tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới như: 100% các ý kiến chỉ đạo kết luận của Thường trực HĐND, UBND, các đầu công việc của UBND được văn phòng theo dõi đôn đốc, nhắc nhở thực hiện; 100% cán bộ, công chức trong đơn vị sử dụng công nghệ thông tin hoạt động chuyên môn.

Các nhiệm vụ như: học tập các chỉ thị, nghị quyết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… đều đặt yêu cầu 100% đảng viên tham gia thực hiện.

NGÔ CHUẨN