Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Tri Tôn

30/04/2021 - 17:50

 - Ngày 29-4, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Tri Tôn nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021).

A A

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Lê Thành Cư

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tich UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Qua đó mong muốn, các gia đình chính sách luôn là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tuyên truyền trong gia đình và người dân địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của nhà nước và ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của tỉnh...

L.H