Công an An Giang góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đảng bộ tỉnh

08/02/2019 - 07:00

 - Hơn 2 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của tỉnh…

A A

Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ, công tác công an là các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và các địa phương đều chỉ đạo mở nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó tình hình vi phạm pháp luật được kiềm chế. Từ năm 2015 đến quý III-2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 955 vụ phạm pháp hình sự, giảm 22,55% so cùng kỳ; đạt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án bình quân 78,43%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,3%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nhân rộng các mô hình, điển hình, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính, luôn bám sát các chương trình trọng tâm của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo tỉnh, từ đó chất lượng công tác điều tra ngày càng được nâng lên và thực hiện đúng pháp luật; cải tiến thủ tục hành chính và giảm phiền hà cho nhân dân gắn với việc thực hiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ tiếp dân ngày càng tốt hơn.

Công an An Giang góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đảng bộ tỉnh

Ảnh: THANH HÙNG

Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra nhiệm vụ: tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự. Chú trọng công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở chính trị, kinh tế trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra ở địa phương.

Thiếu tướng BÙI BÉ TƯ