Công an huyện Tịnh Biên phấn đấu nâng cao hiệu quả các mặt công tác

22/02/2022 - 04:31

 - Đó là mục tiêu của Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong năm 2022, nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cũng đề ra các biện pháp phù hợp thực tế, giúp lực lượng công an chủ động trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

A A

Năm 2021, Công an huyện Tịnh Biên đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo giải quyết tốt những vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời, đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm cũng được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, giải pháp mới nên phạm pháp hình sự được kiềm chế hiệu quả. Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác vận động đối tượng truy nã đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác năm 2022

Ban lãnh đạo Công an huyện Tịnh Biên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Với những thành tích đạt được, Công an huyện Tịnh Biên vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trên các mặt công tác, Công an huyện Tịnh Biên đã đề ra nhiều giải pháp nhằm trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2022. Cụ thể, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên để ứng phó kịp thời.

Thường xuyên tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên trong công tác chỉ đạo đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, thực hiện an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo... không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT tại địa phương. Tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác đảm ANTT. Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới.

 Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình hay trong phòng, chống tội phạm. Thường xuyên tuyên truyền quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác điều tra, khám phá án, công tác truy nã, truy tìm tội phạm. Duy trì, phát huy công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để tồn động các tin báo qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh. Thường xuyên tổ chức triệt xóa các băng nhóm tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, các đường dây buôn lậu, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn.

Ban lãnh đạo Công an huyện Tịnh Biên thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Tiếp tục kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đặc biệt, sẽ thực hiện quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Với quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Công an huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

MINH QUÂN