Công tác dân vận ở huyện biên giới An Phú

18/04/2024 - 06:12

 - Những năm qua, công tác dân vận và vận động quần chúng trên địa bàn huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, chủ quyền biên giới được giữ vững…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết: “Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tham gia phát triển KTXH, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người dân. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”.

Công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, trên khu vực biên giới được tăng cường. Ý thức trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, tích cực tham gia với cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức tuần tra biên giới, tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển KTXH địa phương.

Tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học huyện An Phú

Cấp ủy Đảng, chính quyền và LLVT phối hợp chặt chẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực hành động của cán bộ, Nhân dân trên tuyến biên giới, tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với Nhân dân. Các LLVT đổi mới nội dung, hình thức thực hiện công tác dân vận trên tuyến biên giới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước: “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”… tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các địa phương và Nhân dân vùng biên.

Với phương châm “Gần dân - bám trụ - kiên trì - mềm dẻo”, Ban Dân vận Huyện ủy An Phú vận dụng sáng tạo, hiệu quả, thực sự sâu sát, nắm cơ sở, gần dân, sát dân, vì quyền lợi của Nhân dân đã thực hiện các chương trình phối hợp công tác dân vận theo giai đoạn.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp LLVT thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, lòng yêu nước; vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Trao “Mái ấm biên cương” cho người dân vùng biên giới An Phú

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp khối vận các xã, thị trấn xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả, như: Xây dựng nhà Đại đoàn kết liền kề; “Tuổi trẻ giữ nước”, “Đường biên thanh niên làm chủ”; “Xây dựng địa bàn biên giới an toàn, hữu nghị”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “ Hỗ trợ vay vốn sinh kế”, “Mái ấm biên cương”; “Tổ phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh biên giới”… Ngoài ra, hàng năm, huyện phối hợp tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”, “Tết quân - dân”, trao nhà Tình nghĩa và tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân trên tuyến biên giới.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện An Phú phối hợp LLVT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên tuyến biên giới thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới để kịp thời đề ra chủ trương sát và đúng.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố, duy trì mối quan hệ với chính quyền, LLVT các tỉnh của Campuchia giáp biên để bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định phát triển.

Ngoài ra, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, với nhiều mô hình mới, sáng tạo, mang hiệu quả cao. Qua đó, góp phần đảm bảo “3 yên” (yên dân, yên địa bàn, yên biên giới), từng bước nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy KTXH địa phương phát triển, giữ vững chủ quyền biên giới…

TRUNG HIẾU