Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

17/03/2023 - 15:46

 - Năm qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) An Giang đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nên toàn thể công chức các cơ quan THADS trên địa bàn đều thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch...

Cụ thể, ngành đã thụ lý 18.253 việc, trong đó số cũ chuyển sang 6.859 việc. Dù khối lượng việc khá lớn, nhưng đơn vị đã thi hành xong 10.547 việc, đạt tỷ lệ 82,08%, vượt 0,58% so chỉ tiêu của Tổng Cục  Thi hành án dân sự giao. Cùng với đó, đã thụ lý 4.268 tỷ đồng, trong đó, số cũ chuyển sang 2.821 tỷ đồng, số thụ lý mới 1.448 tỷ đồng; đã thi hành xong 915 tỷ đồng, đạt 53,59%, vượt 13,49% chỉ tiêu được giao.

Riêng việc thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, số việc lên đến 11.900 vụ, tương ứng số tiền 278 tỷ đồng; đã thi hành được 9.052 việc, bằng 159 tỷ đồng, đạt 90,68% về việc và 90,86% về tiền. Đối với tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, ngành THADS cũng phải thi hành 985 việc, tương ứng số tiền 2.512 tỷ đồng, đã thi hành 122 việc thu 103 tỷ đồng…

Với sự nỗ lực của lực lượng THA, cùng sự hỗ trợ của các ngành, các cấp liên quan, tổ chức cưỡng chế THA 432 vụ, trong đó có 46 vụ đương sự tự nguyện THA, 56 vụ cưỡng chế…

Cũng trong năm qua, Cục THADS An Giang, cũng như các Chi Cục THA cấp huyện còn ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; thực hiện công khai lịch tiếp dân. Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị không những tiếp theo định kỳ, mà còn tiếp cả các trường hợp xảy ra đột xuất, nhằm giải quyết khiếu nại kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, làm giảm lượng khiếu nại vượt cấp, hạn chế đến mực thấp nhất việc gây bức xúc cho công dân.

Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị đã tiếp nhận là 381 đơn (58 khiếu nại, 12 tố cáo, 311 phản ánh, kiến nghị), trong đó thẩm quyền thuộc Cục THADS An Giang là 25 việc, của Chi Cục THADS huyện, thị là 45 việc và các cơ quan liên quan khác là 311 việc, đạt tỷ lệ 100%.

Về công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngoài việc xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành tự kiểm tra, Cục THADS An Giang còn tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 4 Chi cục THADS trực thuộc (Tri Tôn, Châu Phú, Thoại Sơn và Phú Tân) theo Quyết định 55/QĐ-CTHADS và Kế hoạch 174/KH-CTHADS (04/03/2022); kiểm tra chuyên đề công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 2 Chi cục THADS trực thuộc (Châu Đốc và Tân Châu)… Tuy nhiên, qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, công chức trong ngành, đặc biệt là không có hiện tượng làm khó, vòi vĩnh hay sách nhiễu người dân.

“Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cho những năm tiếp theo, trong năm 2023, việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được ngành THA tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, khiếu tố; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy, công tác tổ chức THADS trong toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực thi nhiệm vụ và xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 04-CT/TW (02/06/2021) của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị 01/CT-BTP (11/02/2014) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực,tham nhũng trong THADS, Chỉ thị số 02/CT-BTP (25/03/2013) về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp không được uống rượu, bia trong ngày làm việc. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS;  cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS...”- ông Lâm Phước Nghĩa Cục trưởng CTHADS An Giang, cho biết.

Quý I/2023, tổng số việc phải thụ lý của Cục THADS An Giang là 10.945 việc. Trong đó, số cũ chuyển sang 7.365 việc, mới 3.580 việc), tăng 1.001 việc, tăng 38,81% so cùng kỳ. Hiện, đã thi hành xong 2.152 việc, tăng 881 việc… Riêng về tiền, tổng số thu là 3.986 tỷ đồng,  trong đó số cũ chuyển sang 3.220 tỷ đồng; số thu mới là 766 tỷ đồng, tăng 278 tỷ, tăng 57,05% so cùng kỳ; đã THA xong 165 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng (tăng 84,86%) so cùng kỳ…

T.V