Đại biểu Quốc hội An Giang chất vấn lĩnh vực đào tạo nghề

06/06/2023 - 13:16

 - Sáng 6/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết, thời gian gần đây, số lượng người lựa chọn học nghề có chiều hướng gia tăng, nhưng số lượng lao động được đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước đầu được rà soát, sắp xếp, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Nếu không chấn chỉnh tình trạng này, sẽ là một sự lãng phí.

ĐBQH Trần Thị Thanh Hương đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cho biết, ngành lao động cần làm gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả phân luồng học sinh, chủ động dự báo nhu cầu đào tạo nghề theo từng lĩnh vực, trình độ làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với xu hướng chuyển dịch lao động hiện nay?

Bên cạnh đó, bất hợp lý, chồng chéo, phân tán, trùng lắp trong ngành nghề đào tao sẽ được chấn chỉnh như thế nào để giúp công tác giáo dục nghề nghiệp gắn chặt hơn với thị trường lao động và nhu cầu nguồn nhân lực thời gian tới?

Trả lời chất vấn của ĐBQH Trần Thị Thanh Hương, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, công tác tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều bước tiến. Tuy nhiên, quy hoạch mạng lưới đào tạo còn nhiều bất cập. Cùng một địa bàn có nhiều trường nghề, nhiều ngành nghề khác nhau, trùng nhau, dẫn đến số lượng học viên không đáp ứng được yêu cầu, khó tìm việc sau khi đào tạo xong.

 Chính vì vậy, thời gian tới, đào tạo cần gắn với nhu cầu thị trường, cần làm quyết liệt hơn việc dự báo cung cầu, chỉ tiến hành đào tạo khi xác định được nhu cầu. Bên cạnh đó, các trường cần liên kết, hợp tác chặt chẽ, đặt hàng được doanh nghiệp, để học viên đào tạo ra có việc làm, có nghề nghiệp ổn định. 

Thời gian qua, 63 tỉnh, thành phố đã cùng Bộ LĐ,TB&XH tiến hành quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trường cao đẳng ở địa phương có thể dạy nhiều hệ, nhiều chương trình khác nhau.

Cùng với đó, hệ thống trường nghề của các bộ, ngành, đoàn thể cũng được sắp xếp lại theo tinh thần quy về một đầu mối, theo đúng Chiến lược giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045, để tránh trùng lặp về chức năng, về ngành nghề đào tạo như hiện nay.

GIA KHÁNH