Đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

05/07/2019 - 07:27

 - “Xã Thoại Giang được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), được huyện Thoại Sơn chọn làm xã xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đến năm 2020, xã Thoại Giang phấn đấu sẽ hoàn thành bộ tiêu chí nâng cao theo lộ trình. Đặc biệt, tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, tai nạn và va chạm giao thông kéo giảm từ 10 - 20%” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) xã Thoại Giang Lê Hiền Hòa chia sẻ.

A A

Thoại Giang là xã nông nghiệp tiếp giáp với trung tâm hành chính huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nhìn chung ổn định. Nhưng từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm, phạm tội mới có xu hướng gia tăng, nhất là trong thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, Công an xã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và huyện nên phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng NTM, thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm. Từ đó, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kéo giảm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn

Năm qua, Ban Chỉ đạo xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các ngành, MTTQ, đoàn thể phối hợp tốt với Công an xã trong việc phát động phong trào tại địa phương. Trong đó chú trọng thực hiện công tác phối hợp để tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tích cực tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng có quá trình vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, gắn với phong trào cách mạng khác, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, được nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, ủng hộ tích cực tạo tiền đề trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Đã có 38 cuộc tuyên truyền được tổ chức, nội dung liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), các hoạt động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho gần 2.000 lượt người tham dự; phát trên hệ thống truyền thanh xã được 237 tin, bài tập trung vào các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hay những quy định của pháp luật và các lĩnh vực về ANTT, phòng cháy, chữa cháy an toàn giao thông… cùng những nội dung gắn với tiêu chí 19 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó, giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng, tự quản và tố giác tội phạm, mạnh dạn cung cấp những thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã giải quyết kịp thời, xử lý các vụ việc đạt hiệu quả cũng như tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội cũng được duy trì thường xuyên, như: quỹ Vì người nghèo và đền ơn đáp nghĩa được MTTQ cùng các thành viên, các ấp vận động gồm tiền và hiện vật gần 400 triệu đồng giúp đỡ cho gia đình chính sách, người có công và trên 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, từ nguồn vận động quỹ Khuyến học - Khuyến tài, xã đã chỉ đạo gửi tiết kiệm lấy lãi phát sinh giúp cho các em học sinh nghèo đến trường; hỗ trợ cho các học sinh thi đậu vào đại học, cao đẳng hay giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo Công an xã xây dựng nhiều mô hình ANTT, như: “Tự quản an toàn giao thông”, “Giúp đỡ người hoàn lương”, “Cổng rào ANTT”, “Camera phòng, chống tội phạm”… Hiện nay, các mô hình này hoạt động rất hiệu quả, góp phần rất lớn trong việc hạn chế tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

“Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng NTM thời gian qua trên địa bàn xã mang lại nhiều kết quả đáng trân trọng, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau và cùng nhau phòng, chống tội phạm, TNXH được nhân dân thực hiện, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương” - ông Lê Hiền Hòa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG