Đảng bộ TX Tân Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

15/09/2023 - 12:04

 - Sáng 15/9, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đại diện các cơ quan, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy An Giang đến dự và tham gia ý kiến tại hội nghị

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang

Nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ TX. Tân Châu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện, góp phần tạo tiền đề đưa địa phương ngày càng phát triển; khẳng định được vị trí, vai trò là 1 trong 3 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.

Kết quả, đã có 6/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch nhiệm kỳ đề ra, trong đó, bình quân thu nhập đầu người (năm 2023) đạt 68,196 triệu đồng, tăng 24,70% so năm 2020. Kinh tế - xã hội tăng trưởng hợp lý; các ngành, lĩnh vực phát triển toàn diện và đồng bộ, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, công tác tiếp, đối thoại với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân…, đã góp phần tạo được mối quan hệ mật thiết, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Thị ủy Tân Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để giúp Đảng bộ Tân Châu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp đảng bộ cần thực hiện trong phát triển kinh tế.

Cụ thể, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 nghị quyết và 6 chương trình hành động của thị xã; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi người dân Tân Châu là một chiến sĩ phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy cấp dưới và của Nhân dân...

MINH HIỂN