Đảng Cộng sản Pháp kỷ niệm 100 năm thành lập

18/12/2020 - 08:02

Ngày 17-12 tại Paris, Bí thư toàn quốc Fabien Roussel của Đảng Cộng sản Pháp có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của đảng (12-1920 - 12-2020), điểm lại chặng đường vẻ vang của đảng; đồng thời khẳng định quyết tâm của những người cộng sản Pháp tiếp tục đấu tranh vì một tương lai của hòa bình, công bằng và đoàn kết cho nhân loại.

A A

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCS Pháp.

Do dịch bệnh vẫn diến biến phức tạp, các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập của ĐCS Pháp được tổ chức qua hình thức trực tuyến. Mở đầu bài phát biểu vào lúc 18 giờ từ trụ sở của đảng ở Paris, Bí thư toàn quốc Fabien Roussel ôn lại dấu mốc lịch sử tại Đại hội Tours diễn ra từ ngày 25 đến 30-12-1920, nơi Đảng bộ Pháp của Quốc tế Cộng sản được thành lập và sau đó được đổi tên là Đảng Cộng sản Pháp.

Trong nhiều giai đoạn lịch sử của nước Pháp, ĐCS Pháp đã ghi nhiều dấu ấn và đóng góp quan trọng cho đất nước, như trong cuộc đấu tranh chống phát-xít Đức. ĐCS Pháp cũng đã có vai trò to lớn trong các cuộc đấu tranh vì công bằng, tiến bộ xã hội và cho sự phát triển của cánh tả ở Pháp trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Với tinh thần quốc tế cộng sản, ĐCS Pháp đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ và ủng hộ hết khả năng giúp các dân tộc trên thế giới chống chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập dân tộc và chống chế độ phân biệt chủng tộc. ĐCS Pháp đã luôn sát cánh với Việt Nam ngay từ những ngày đầu của chặng đường đấu tranh giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước và cho tới nay.

Đề cập đến phương hướng hành động trong thời gian tới, đồng chí Fabien Roussel cho rằng chưa bao giờ Pháp và thế giới phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức như hiện nay. Đó là sự bất bình đẳng, chiến tranh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... và là lúc để ĐCS thể hiện vai trò của một đảng có bề dày lịch và truyền thống vẻ vang suốt một trăm năm qua.

Đồng chí Fabien Roussel cho rằng, kỷ niệm 100 năm của ĐCS Pháp là dịp để nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai. Trên tinh thần đó, những người cộng sản Pháp sẽ tiếp tục quyết tâm đấu tranh cho quyền lợi của người lao động, đưa ra nhiều ý tưởng mới và đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu xóa bỏ tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và bảo vệ hành tinh. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng một kỷ nguyên mới của ĐCS Pháp sẽ bắt đầu nhằm đóng góp cho niềm hy vọng tươi sáng của nhân loại.

Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội ở Tours vào tháng 12-1920, ĐCS Pháp được thành lập, trở thành sự kiện lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự đại hội của một chính đảng ở Pháp với tư cách là đại biểu Đông Dương và Người là một trong những thành viên sáng lập ĐCS Pháp.

Kể từ khi thành lập, ĐCS Pháp chưa từng là đảng cầm quyền, nhưng giữ vai trò quan trọng trong nền chính trị của Pháp và luôn là một chính đảng lớn nhất của cánh tả trong các cuộc bầu cử quốc gia từ năm 1945-1970. ĐCS Pháp đã tham gia chính phủ trong các giai đoạn 1944-1947, 1981-1984 và 1997-2002 và có đóng góp rất lớn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Đức, chống chính sách thuộc địa của chính phủ tư sản ở Pháp, vận động quần chúng đòi quyền dân sinh, dân chủ; ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, chống lại ách đô hộ của thực dân và đế quốc, giành lại độc lập, tự do.

Theo KHẢI HOÀN (Nhân Dân)