Danh sách đề cử Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 16 - 2021

05/01/2021 - 13:55

Với tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”, mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

A A

Theo Báo Tin Tức