Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Phú năm 2022

15/06/2022 - 14:46

 - Trong 2 ngày (14, 15/6), Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

A A

Diễn tập có đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, trải qua 2 phần (vận hành cơ chế và thực binh), với 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện.

Tại cuộc họp của Đảng ủy Quân sự huyện Châu Phú đã thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của chỉ huy trưởng và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, dưới sự tham dự của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

 

Quá trình giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các bộ phận thực hiện đúng trình tự, nội dung, phương pháp; thể hiện tính khẩn trương, nghiêm túc.

Nội dung thực binh còn lại là đại đội bộ binh 1 (thuộc tiểu đoàn địa phương huyện được tăng cường) tập kích địch tạm dừng.

Các nội dung có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đều được chỉ huy các đơn vị quán triệt, phổ biến chặt chẽ quy tắc an toàn trước khi thực hành diễn tập, đảm bảo an toàn về người, phương tiện vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã tặng quà cho các đơn vị tham gia thực binh.

Là địa phương đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức diễn tập, sau 2 ngày tổ chức, huyện Châu Phú được đánh giá hoàn thành tốt công tác quán triệt, triển khai, bồi dưỡng cán bộ; huy động thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ; huấn luyện các nội dung thực binh đúng kế hoạch; luyện tập, hợp luyện và diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn, đúng Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đúng ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang.

Diễn tập nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, ngành về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền; khả năng phối hợp tham mưu của quân sự, công an, ban, ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các cấp, ngành, lực lượng trong vận hành cơ chế, xử trí tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn; đánh địch tiến công giữ vững khu vực phòng thủ.

Dịp này, 8 tập thể và 136 cá nhân có thành tích tốt trong diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện khen thưởng.

GIA KHÁNH