Đoàn kết, sáng tạo, tập trung bứt phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

22/10/2019 - 07:37

 - Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, 9 tháng của năm 2019, dưới sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các cấp, ngành, doanh nghiệp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật.

A A

Đoàn kết, sáng tạo, tập trung bứt phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá, bàn bạc, đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020

9 tháng của năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển so cùng kỳ. Tổng sản phẩm GRDP tăng trưởng 6,4% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,98%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 658 triệu USD (đạt 74% kế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ). Từ đầu năm đến nay, đã thu hút được 54 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 6.528 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.560 tỷ đồng, đạt 91,46% dự toán (tăng 17,83% so cùng kỳ)… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; đời sống người dân được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, bài bản, kịp thời, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện đúng quy trình, quy định, trong đó thực hiện quyết liệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên. Các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các khâu của công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt về công tác cán bộ, vừa tạo nguồn cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quy định về nêu gương. Từ đó, đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, trở thành động lực quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo của từng cán bộ, đơn vị; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 và nghị quyết nhiệm kỳ đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu chưa đạt; tập trung thực hiện những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Nắm bắt, giải quyết các khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, tăng cường công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là phương án nhân sự và văn kiện đại hội phải được chuẩn bị kỹ, có chiều sâu và chất lượng; chú trọng việc xây dựng các văn kiện đại hội, xác định rõ chủ đề đại hội và các khâu đột phá…

Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy vai trò của người đứng đầu, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung bứt phá đối với những chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X ở mức cao nhất.

THU THẢO