Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

13/05/2024 - 11:27

 - Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, sáng 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Quang cảnh hội nghị

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp đoàn công tác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu gợi ý thảo luận

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trình bày báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, các đồng chí thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã trao đổi ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về các vấn đề liên quan.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, như: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tỉnh cần coi trọng xây dựng củng cố thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển văn hóa - xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã gợi mở những giải pháp vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo tính chiến lược lâu dài để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang tổ chức thực hiện thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xin ghi nhận, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên đoàn công tác để có những định hướng, giải pháp hiệu quả phát triển tỉnh thời gian tới, nhất là trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 – 2030) quyết tâm xây dựng tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong rằng thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban ngành Trung ương để An Giang có thể vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo nhiệm vụ an ninh lương thực quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyển, lãnh thổ biên cương Tổ quốc.

THU THẢO