Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

20/05/2019 - 09:00

 - LTS: An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà keo và Kandal (Campuchia). Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố, 156 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc, 887 tổ chức cơ sở Đảng với 62.331 đảng viên (chiếm 2,79% dân số). Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng bộ tỉnh đã đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy lên một tầm cao mới.

A A

Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Kết quả báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (PACA Index) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, An Giang đạt điểm cao nhất cả nước với 77,96 điểm trong công tác phòng chống, tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Trong khi điểm trung bình các địa phương đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 chỉ 61,28 điểm. Với kết quả trên, tỉnh An Giang đứng nhất toàn quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng (tăng 14 bậc so với năm 2016).

. Hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành

 Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thanh Tráng cho biết: kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Thể hiện sự chuyển biến tích cực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; là động lực để chính quyền An Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 8-8-2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, với các nội dung trọng tâm như: hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử... Nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

PACA Index 2017 tiến hành từ tháng 2 đến 8-2018, được xây dựng 4 nội dung với thang điểm 100: quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (20 điểm); kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa (30 điểm); kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng (25 điểm); kết quả xử lý các hành vi tham nhũng (25 điểm). Trong 4 nhóm nội dung có 21 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần. Phân tích cơ cấu điểm số theo nội dung đánh giá cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (chiếm 20% cơ cấu điểm), An Giang đạt 17,80 điểm. Nội dung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế-xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng An Giang đạt 1,9/2 điểm. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được cơ cấu 30 điểm, An Giang đạt 27,06 điểm. Nội dung kết quả phát hiện tham nhũng (chiếm 25% số điểm) An Giang đạt 18,20 điểm; kết quả xử lý tham nhũng cũng được cơ cấu 25% số điểm, tỉnh đạt 14,90 điểm.

Kết quả đó cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở An Giang được các cấp ủy, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, thể hiện rõ qua hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá toàn diện và tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng đẩy mạnh, thực chất hơn. 

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

.Tăng cường xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thanh Tráng cho biết: năm 2017, tỉnh đã tiến hành 64 cuộc thanh tra, phát hiện 30/87 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 74.408m2 đất, kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng và 74.408m2 đất; kiến nghị kiểm điểm khiển trách 11 tổ chức, 32 cá nhân. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 15 đối tượng gồm: 1 vụ của Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Tại huyện An Phú xảy ra 4 vụ: 1 vụ về công tác sử dụng quỹ lương và kinh phí được cấp tại các Trường THCS Vĩnh Hội Đông; Trường Tiểu học “A” Vĩnh Trường, “A” Vĩnh Hậu, “B” Long Bình, “B” Khánh An; 3 vụ về công tác quản lý và thu nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học “D” Phú Hữu, THCS Phú Hữu và Trường Tiểu học “B” Phú Hữu. TP. Long Xuyên chuyển 1 vụ theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách Nhà nước tại UBND phường Bình Khánh; huyện Châu Thành chuyển 1 vụ theo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công an xã Bình Hòa và Công an xã Vĩnh Hanh. Qua công tác thanh tra đã góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng trên các lĩnh vực, trong các ngành, các cấp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những quyền lợi chính đáng của nhân dân.

UBND tỉnh nhận định, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh trong các cơ quan Nhà nước. Các ngành, các cấp đã duy trì, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: công khai về tài chính; công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức... Đồng thời tăng cường xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng.

. Nhiều chuyển biến tích cực

Theo ông Tráng, năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Qua thanh tra công tác tài chính tại một trường tiểu học, phát hiện thất thoát 383,91 triệu đồng, đã khắc phục xong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý 21 vụ 37 bị can, tổng số tiền 36.664,7 triệu đồng. Tòa án nhân dân thụ lý 6 vụ 42 bị can. Quý I-2019 toàn ngành tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 6/36 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi 52,70 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 6.137m2, kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm 4 tổ chức và 4 cá nhân. Đồng thời, triển khai 5 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng tại 5 đơn vị, chưa phát hiện sai phạm.

Những tháng đầu năm 2019, cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý 2 vụ, 2 bị can với số tiền 1.026 triệu đồng (năm 2018 chuyển sang). Kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 1 vụ, 1 bị can. Xác minh làm rõ 2 vụ có dấu hiệu tham nhũng do các ban ngành chuyển đến. Tòa án xét xử phúc thẩm 1 vụ, trả hồ sơ 1 vụ và đang thụ lý 4 vụ.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng.

Đổi mới cách làm để phòng, chống tham nhũng hiệu quả - Kỳ 1: An Giang đứng đầu cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Trong chuyến làm việc tại An Giang, ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của An Giang. Ông cho rằng: Thanh tra tỉnh tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện khá đồng bộ đổi mới giải pháp phòng ngừa; xử lý tin báo, tố giác tội phạm cao, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế. Với kết quả đó, Ban Nội chính An Giang năm 2018 là đơn vị duy nhất cả nước được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 2: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

>> Kỳ 3: Bài học kinh nghiệm

>> Kỳ cuối: Giải pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả