Đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân 2 xã Châu Phong và Lê Chánh

10/07/2024 - 15:26

 - Ngày 10/7, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp Nhân dân 2 xã Châu Phong và Lê Chánh với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã.

Lãnh đạo TX Tân Châu và chính quyền 2 xã Châu Phong và Lê Chánh lắng nghe ý kiến của dân

Ông Đô Rô Mal (xã Châu Phong, TX.Tân Châu) phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp và Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của 80 người dân 2 xã Châu Phong và Lê Chánh.

Buổi đối thoại đã tiếp nhận được 21 ý kiến của người dân 2 xã Châu Phong và Lê Chánh liên quan việc xã lũ, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, chiếu sáng lộ giao thông nông thôn, vấn đề an ninh trật tự khu vực cầu Châu Đốc; hệ thống thoát nước tại các tuyến dân cư; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp và Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm đã làm rõ một số ý kiến của người dân. Qua đó, đề nghị các ngành liên quan triển khai ngay nội dung người dân phản ánh và đề nghị Ban Dân vận Thị ủy phối hợp Văn phòng Thị ủy theo dõi, báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Thị ủy kết quả giải quyết của UBND TX. Tân Châu và các cơ quan, đơn vị…

MINH HIỂN