Đổi tiền USD ở ngân hàng có mất phí?

15/06/2024 - 08:43

Người dân thường đổi USD tại ngân hàng để đảm bảo an toàn, vậy đổi tiền USD ở ngân hàng có mất phí không?

Đổi tiền USD sang VND ở đâu?

Điều 3 Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định về địa điểm đổi tiền đổi từ USD sang VND như sau:

Địa điểm mua, bán ngoại tệ

1. Việc mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép bán ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Việc bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép mua ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật và các Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép.

Như vậy, người dân có thể đổi tiền USD sang VND tại các ngân hàng. Ngoài ngân hàng, một số tổ chức kinh tế cũng được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Đổi tiền USD sang tiền Việt tại ngân hàng sẽ không tốn phí. (Ảnh minh họa)

Đổi tiền USD sang tiền Việt tại ngân hàng sẽ không tốn phí. (Ảnh minh họa)

Đổi tiền USD ở ngân hàng có mất phí không?

Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định phí đổi tiền từ USD sang VND như sau:

Phí giao dịch

Tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.

Theo quy định trên, việc đổi tiền USD sang tiền Việt tại ngân hàng sẽ không mất phí.

Những điều cần lưu ý khi đổi tiền USD

Khi đổi tiền USD sang tiền Việt, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tiền nhận được sau quy đổi. Vì vậy, trước khi đổi tiền, hãy kiểm tra tỷ giá.

- Sau khi nhận tiền, hãy kiểm tra kỹ số tiền dể đảm bảo không bị thiếu hoặc nhận tiền giả hay bị rách.

- Thông thường, các ngân hàng sẽ gửi thông báo đến số tài khoản, email hoặc số điện thoại về nội dung giao dịch sau khi thực hiện mua - bán ngoại tệ. Khách hàng cần kiểm tra chính xác thông tin trên thông báo như số tiền giao dịch, nội dung chuyển tiền.

Theo BẰNG LĂNG (Nhân dân)