Đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2018

16/04/2018 - 07:18

 - Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer chính thức diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16-4-2018. Đây là những ngày lễ lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa “Đón năm mới”; tưởng nhớ công ơn đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong những ngày này, đồng bào dân tộc Khmer dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chùa; dọn dẹp, sơn, làm mới các tháp, mộ ông bà, cha mẹ; dâng cơm cúng ông bà, tổ tiên, đi viếng chùa, lễ Phật...

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chúc Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây  đồng bào dân tộc Khmer huyện Châu Thành.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chúc Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây  đồng bào dân tộc Khmer huyện Châu Thành.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chúc Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây  đồng bào dân tộc Khmer huyện Châu Thành.

Tặng quà Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công an là người dân tộc Khmer của huyện Châu Thành.

Tặng quà Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công an là người dân tộc Khmer của huyện Châu Thành

Chùa Prêy Veng (Tri Tôn) trang hoàng rực rỡ đón Tết cổ truyền

Chùa Prêy Veng (Tri Tôn) trang hoàng rực rỡ đón Tết cổ truyền

Đồng bào dân tộc Khmer (Tịnh Biên) đi chùa lễ Phật

Đồng bào dân tộc Khmer (Tịnh Biên) đi chùa lễ Phật

Đồng bào dân tộc Khmer chuẩn bị các phần quà phục vụ Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây

Đồng bào dân tộc Khmer chuẩn bị các phần quà phục vụ Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây

THANH HÙNG