Đồng chí Phan Thanh Lương đắc cử Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện Tri Tôn

20/05/2020 - 09:54

 - Sáng 20-5, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc đại hội

Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn

Đại hội đã bầu ông Phan Thanh Lương, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn, giữ chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện nhiệm kỳ XVII.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn thực hiện đạt và vượt tất cả 8/8 chỉ tiêu nghị quyết, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đều được kiểm tra, giám sát.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện Tri Tôn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của từng đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN