Đóng góp sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Tài nguyên nước

22/09/2023 - 16:41

 - Chiều 22/9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), làm cơ sở báo cáo tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Tại cuộc họp, các đại biểu sở, ngành, đơn vị liên quan đã đóng góp nhiều ý kiến về tên gọi dự thảo luật, đề nghị thay đổi thành Luật Quản lý nguồn nước; cần giải thích từ ngữ, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, các hành vi bị nghiêm cấm; việc phòng, chống tác hại do nước gây ra; đăng ký cấp giấy phép tài nguyên nước; trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; hợp tác quốc tế về tài nguyên nước.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng quan tâm việc phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ; quy định hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo vệ nguồn nước không được gây sạt, lở, làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, hồ và chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước; chú ý xem xét lộ trình để đảm bảo tính khả thi của luật.

Hội nghị đóng góp dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Trước đó, sáng cùng ngày, đóng góp dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đa số đại biểu tán thành về sự cần thiết sửa đổi luật, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở, đảm bảo mục an sinh xã hội… được rất nhiều đối tượng quan tâm, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên phạm vi cả nước.

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, mở rộng thêm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Để xác định đối tượng "chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình..." trong trường hợp không phải người địa phương sẽ rất khó khăn. Do đó, kiến nghị điều chỉnh bổ sung cụ thể nội dung này; cần quy định cụ thể về "điều kiện vay vốn" của tổ chức tín dụng cụ thể để các đối tượng nghiên cứu trước khi làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đóng góp, kiến nghị nhiều nội dung về thời điểm thẩm định giá bán nhà ở xã hội; điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai; quy định về quản lý, vận hành đối với nhà ở xã hội liền kề…

GIA KHÁNH