Đóng góp ý kiến Đề án "Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang"

04/01/2020 - 11:25

 - Sáng 4-1, UBND tỉnh phối hợp nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Fulbright tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội thảo.

A A

Đóng góp ý kiến tái cơ cấu kinh tế An Giang

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội thảo

Đóng góp ý kiến tái cơ cấu kinh tế An Giang

TS Vũ Thành Tự Anh báo cáo kết quả thực hiện đề án

Đóng góp ý kiến tái cơ cấu kinh tế An Giang

TS Nguyễn Văn Giàu chia sẻ ý kiến

Đóng góp ý kiến tái cơ cấu kinh tế An Giang

TS Phan Thanh Bình phát biểu ý kiến

Đóng góp ý kiến tái cơ cấu kinh tế An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo

Cùng tham dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Hội đồng thẩm định Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”.

Về khách mời, có: TS Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; PGS.TS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright – Đại học Fulbright; TS Hồ Việt Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ThS Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang; TS Mai Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang…

Tại hội thảo, TS Vũ Thành Tự Anh đã thay mặt nhóm nghiên cứu Trường Đại học Fulbright trình bày báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”. Trong đó, tập trung phân tích bối cảnh thế giới, trong nước, thực tế của tỉnh; nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế của An Giang trong lĩnh vực du lịch, phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, gợi mở những định hướng tái cơ cấu kinh tế, để tạo động lực phát triển, tập trung phát triển đồng bộ, bền vững 3 trụ cột, gồm: nâng cao đời sống người dân, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sản xuất – kinh doanh và nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo, phục vụ phát triển…

Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung góp ý, đánh giá sâu về tiềm năng, lợi thế của An Giang, gợi mở những cơ hội phát triển mới. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn chỉnh, bổ sung hoàn thiện Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững” và phục vụ việc biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN