Giao bến phà Tân An cho UBND TX. Tân Châu quản lý

09/07/2019 - 07:48

 - UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phà An Giang chấm dứt hoạt động tại bến phà Tân An kể từ ngày 31-7-2019, đồng thời chuyển giao bến phà Tân An cho UBND TX. Tân Châu quản lý và khai thác. UBND TX. Tân Châu sẽ tổ chức đấu thầu, khai thác bến khách ngang sông theo quy định để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân qua 2 bờ Tân An-Long Châu.

A A

Bến phà Tân An thuộc địa bàn TX. Tân Châu do Công ty TNHH MTV Phà An Giang quản lý và khai thác. Tuy nhiên, khi cầu Tân An đưa vào sử dụng, bến phà Tân An chỉ còn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

 H.C