Giới thiệu sách chuyên khảo về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh

25/09/2023 - 08:37

Với một phạm vi tư liệu lớn, cuốn sách chuyên khảo này bao quát rất nhiều vấn đề, tạo dựng một chân dung toàn cảnh về văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách có độ dài gần 300 trang với 4 Chương chính. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 24/9, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Phạm Thị Như Thúy đã có buổi giao lưu và giới thiệu sách chuyên khảo “Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.”

Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành tháng 8/2023, nhân dịp chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để thực hiện một công trình chuyên khảo có độ dài gần 300 trang này, Tiến sỹ Phạm Thị Như Thúy đã khảo sát một khối lượng tư liệu lớn, không chỉ là trên cơ sở bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành gồm 15 tập), mà còn khảo sát tư liệu ở nhiều cơ sở lưu trữ cấp Trung ương và địa phương. 

Với một phạm vi tư liệu lớn như vậy, cuốn sách chuyên khảo này bao quát rất nhiều vấn đề, tạo dựng một chân dung toàn cảnh về văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được chia thành bốn chương chính, đi từ những nội dung chung đến những nội dung cụ thể trong việc khảo sát văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, chương 1 “Những vấn đề chung” giới thuyết về văn chính luận; chương 2: “Định vị di sản văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trong dòng mạch văn chính luận dân tộc” khảo sát dòng văn chính luận thời trung đại, sang thế kỷ 19, ở giai đoạn đầu thế kỷ 20, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả văn chính luận.

Trong chương 3, “Ý thức về đối tượng tiếp nhận và mục đích viết của văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh,” tác giả đề cập đến các đối tượng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng đến khi viết văn chính luận, sự công khai mục đích viết và tinh thần cách mạng, giá trị nhân văn của văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở chương 4, “Nghệ thuật tuyên truyền của văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh nhìn từ phương diện cách viết như thế nào” nêu rõ quan niệm sử dụng ngôn từ, cũng như vấn đề tích hợp thể loại và hệ thống các biện pháp nghệ thuật của văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay ở đầu công trình chuyên khảo, tác giả Phạm Thị Như Thúy đã dày công nghiên cứu, giải thích, lý giải về khái niệm văn chính luận thông qua những cuốn sách đáng tin cậy.

Trong cuốn sách, tác giả cũng đã đúc kết được lịch sử vấn đề nghiên cứu văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và trên thế giới. Qua đó người đọc thấy được nhiều nhà nghiên cứu có tên tuổi trên thế giới và ở Việt Nam đã lưu tâm nghiên cứu nhiều vấn đề xoay quanh văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tác giả giao lưu, giới thiệu về sách chuyên khảo “Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.” (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Chia sẻ về cuốn sách, một số chuyên gia cho rằng tác giả Phạm Thị Như Thúy đã cố gắng tiếp tục khẳng định một hướng nghiên cứu hiệu quả đối với di sản văn chính luận Hồ Chí Minh bằng cuốn sách chuyên khảo của mình và đã đạt được những thành công ban đầu.

Với những nghiên cứu công phu, tác giả đã nêu bật được chân dung văn chương chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật, thông qua một chuyên khảo có tính khoa học, những đóng góp quý báu cùng tính gợi mở vào việc nghiên cứu văn chương chính luận nói riêng và sự nghiệp văn học nói chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Tiến sỹ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm chuyên khảo "Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh" của tác giả Phạm Thị Như Thúy giúp chúng ta nghiên cứu, học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách tư duy, phong cách diễn đạt và phong cách ứng xử trên tất cả lĩnh vực.

Đây là một tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho những người nghiên cứu, yêu mến sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh, cũng như những người làm công tác quản lý, tuyên truyền ở mọi lĩnh vực xã hội của chúng ta hiện nay.

Theo THU HOÀI (TTXVN)