Góp ý các dự thảo nghị định về đất đai

11/06/2024 - 11:11

 - Ngày 11/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến về 3 nghị định lĩnh vực đất đai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì. Cùng tham dự có lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu An Giang

Tại hội nghị, các đại biểu tập đã trung thảo luận các nghị định: Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập góp ý về nội dung về quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất; quy định chi tiết lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai... 

Các dự thảo nghị định đã được cơ quan soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, bộ, ngành địa phương, để tiếp thu, chỉnh sửa bảo đảm chi tiết, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với Luật Đất đai năm 2024, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển hệ thống pháp luật về đất đai.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đóng góp ý kiến sát đáng, để đưa các nghị định vào cuộc sống, trên tinh thần thể chế hóa được các chính sách quy định trong Luật Đất đai 2024.

Ngày 18/1/2024, Quốc hội thông qua Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 (trừ Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực từ ngày 1/4/2024). Theo Quyết định 278/QĐ-BTNMT, ngày 30/1/2024, năm 2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình 5 nghị định hướng dẫn; ban hành 15 thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2024.

GIA KHÁNH