HĐND huyện Tri Tôn giám sát thị trấn Tri Tôn

04/10/2023 - 14:01

 - Sáng 4/10, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), do Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Men Sây Ma làm trưởng đoàn đã đến giám sát hoạt động HĐND thị trấn Tri Tôn từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Quang cảnh buổi giám sát

HĐND thị trấn Tri Tôn có 30 đại biểu được bầu, đã thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, với 5 thành viên/ban. Từ đầu nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND thị trấn Tri Tôn đã tổ chức 27 phiên họp thường trực, 8 kỳ họp thường kỳ và chuyên đề, thông qua 47 nghị quyết. Công tác chuẩn bị nội dung và chương trình kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới, rút ngắn thời gian đọc văn bản tại hội trường, dành nhiều thời gian thảo luận, tranh luận và chất vấn.

Thường trực và các ban HĐND thị trấn tổ chức được 15 cuộc giám sát về trả lời ý kiến cử tri, công tác quản lý, thu hồi vốn vay ngân hàng chích sách, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chỉ tiêu giảm nghèo, công tác vận động người dân tham gian bảo hiểm y tế, công tác xử lý rác thải, đảm bảo an ninh trật tự…

Đoàn giám sát HĐND huyện Tri Tôn ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của HĐND thị trấn Tri Tôn; đề nghị đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, khi ban hành kế hoạch, có thông báo, phân công từng thành viên thực hiện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến cử tri, các kiến nghị sau giám sát, góp phần đưa hoạt động HĐND ngày càng hoàn thiện, nền nếp và hiệu quả hơn.

N.C