HĐND huyện Tri Tôn với nhiệm kỳ thành công

24/03/2021 - 03:38

 - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tri Tôn (An Giang) khóa XI đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tri Tôn.

A A

Đổi mới hoạt động

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tri Tôn đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, gồm 11 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp bất thường và chuyên đề. Thường trực HĐND huyện đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức và điều hành thành công mỗi năm 2 kỳ họp thường kỳ (tổ chức 1,5 ngày/kỳ họp); kỳ họp bất thường hay chuyên đề tổ chức 1 buổi; số lượng đại biểu tham gia tại các kỳ họp đảm bảo từ 92,1-97,4%.

“Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp luôn chu đáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, đại biểu, các ban HĐND và cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp, lựa chọn những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm nhiều để đưa ra chất vấn, thảo luận tại hội trường. Qua các kỳ họp, có 61 lượt thủ trưởng ban, ngành, lãnh đạo cấp xã và Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn. Đa số các nội dung trả lời chất vấn được đại biểu đồng ý” - bà Lan thông tin.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tri Tôn đã ban hành 108 nghị quyết, trong đó 3 nghị quyết quy phạm pháp luật về nhiệm vụ phát triển KTXH; 30 nghị quyết về tổ chức, nhân sự; 75 nghị quyết khác thuộc lĩnh vực tổ chức hoạt động của HĐND và liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Đặc biệt, HĐND huyện đã thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Đề án đề nghị công nhận xã Cô Tô là đô thị loại V; thành lập thị trấn Cô Tô.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan (giữa) khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của HĐND huyện

Thường trực và các ban HĐND huyện đã thành lập 43 đoàn giám sát, kết luận 553 kiến nghị của đoàn giám sát đối với các đơn vị được giám sát và đơn vị có liên quan đến nội dung giám sát. Kết quả, đã giải quyết 435 kiến nghị, đạt tỷ lệ 78,7%. Tổ đại biểu HĐND tổ chức 57 cuộc giám sát ở địa bàn trúng cử, chủ yếu ở các lĩnh vực: việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương.

“Điểm mới trong nhiệm kỳ này là tổ chức giám sát hoạt động của HĐND cấp xã. Qua công tác giám sát, đã giúp hoạt động của HĐND cấp xã hoàn thiện hơn trong việc ban hành các văn bản đảm đúng theo luật mới và có thêm nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác thẩm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình” - bà Lan đánh giá.

Lắng nghe cử tri

Mỗi năm 2 lần, HĐND huyện tổ chức 4 cuộc cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức 24 cuộc, với 304 lượt tiếp xúc cử tri; tỷ lệ đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri từ 87,5-100%, nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ở nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND huyện thực hiện việc hoán đổi địa bàn tiếp xúc; tiếp xúc cử tri theo nhóm, đối tượng và tổ chức tiếp xúc cử tri ngoài giờ hành chính tại các xã và trong giờ hành chính lồng ghép tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Qua tổng hợp, có 571 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, các ngành, địa phương thực hiện xong 410 ý kiến, đạt tỷ lệ 71,8%.

“Ngoài ra, HĐND huyện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân, văn phòng khóm, ấp. Định kỳ mỗi tháng, bố trí 1 ngày tiếp công dân. Các tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân. Chủ tịch HĐND tiếp công dân theo định kỳ hoặc ít nhất mỗi quý 1 ngày để trực tiếp tiếp công dân.

Trong nhiệm kỳ, thường trực, các ban HĐND huyện đã tiếp 61 cuộc; các tổ đại biểu HĐND tiếp 549 cuộc, đã tiếp nhận tổng số 57 đơn (huyện tiếp nhận 13 đơn, xã nhận 44 đơn). Thường trực HĐND huyện chuyển đơn đến các đơn vị có liên quan đến nội dung để xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND, tổng hợp trả lời đến công dân” - bà Lan chia sẻ.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn thông tin, nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND đã tổ chức 4 cuộc giao ban tại các xã, thị trấn. Qua các lần hội nghị giao ban, thường trực, các ban HĐND huyện đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt phục vụ cho hoạt động của HĐND ngày càng tốt hơn, giúp đại biểu hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cử tri. Trong quá trình hoạt động, HĐND huyện luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy bằng việc cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy thành nghị quyết của HĐND. Thường trực HĐND được dự các cuộc họp quan trọng của Huyện ủy tổ chức.

Ngoài ra, phối hợp UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện ban hành và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác để chuẩn bị kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri và tham gia các đoàn công tác của mỗi bên...

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động. Trong các hoạt động, Thường trực HĐND có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy định pháp luật, hiệu quả, thiết thực, chủ động, tích cực trong lãnh, chỉ đạo tổ chức kỳ họp để HĐND quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển KTXH của địa phương.

 

NGÔ CHUẨN