Hiệu quả phối hợp liên ngành công tác vận động quần chúng

17/06/2019 - 07:47

 - Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Chợ Mới thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền, LLVT với nhân dân.

A A

Phối hợp vận động thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu

Kết quả phối hợp, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân không ngừng nâng lên; bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức hoạt động “Tết quân - dân” năm 2019 tại xã Tấn Mỹ, lần thứ 2 thực hiện đã mang lại ý nghĩa thiết thực với những kết quả cụ thể như: phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc cho 200 người dân, với số tiền 22 triệu đồng; UBMTTQVN và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội hỗ trợ cất 3 căn nhà cho gia đình chính sách, với số tiền 60 triệu đồng. Hội Nông dân huyện tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 10 triệu đồng. UBND huyện Chợ Mới tặng 30 suất quà cho học sinh với số tiền 6 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ gói 500 bánh tét với số tiền 15 triệu đồng; vận động xã hội hóa, Công ty TNHH MTV Phà An Giang hỗ trợ xây 1 căn nhà Đồng đội với số tiền 50 triệu động, Công ty Dương Khang hỗ trợ 20 triệu đồng, VNPT hỗ trợ 10 triệu đồng, Viettel hỗ trợ 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng.

LLVT địa phương phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tổ chức các hoạt động “Tết quân - dân”; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 200 người dân, với số tiền 22 triệu đồng. Cất mới, sửa chữa 4 căn nhà Đồng đội, nhà chính sách trị giá 110 triệu đồng. Phối hợp thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình dư luận, tổng hợp và phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, LLVT địa phương và Hội Cựu chiến binh các cấp chủ động phối hợp, tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động 206 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu; 269 thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, Chợ Mới xây dựng 61 Câu lạc bộ Cựu quân nhân, có 1.229 hội viên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,72% so với dân số; tham gia hòa giải 133 vụ việc ở cấp cơ sở và vận động hàng trăm lượt người không tham gia khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Ngoài tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công nhân, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, giúp cán bộ, công nhân viên lao động có ý thức hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh trật tự trong cơ quan và ở từng địa bàn.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết, hàng năm, Quân sự - Đoàn thanh niên các cấp phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân thường xuyên định hướng tư tưởng chính trị cho CBCS nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; sống có lý tưởng và hoài bão, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xung kích đi đầu trong các phong trào. Đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU