Hỗ trợ kiểm định cân đồng hồ lò xo tại các điểm chợ

10/06/2021 - 05:05

 - Để bảo đảm công bằng giữa người mua, người bán, năm 2021, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) An Giang phối hợp Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, ban quản lý các chợ kiểm định cân đồng hồ lò xo (không thu phí) tại một số chợ trung tâm của 6 địa phương, gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và TX. Tân Châu.

A A

Theo kết quả thống kê năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số lượng cân đồng hồ lò xo (cân cấp 4) sử dụng trong bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại tại 11 huyện, thị xã, thành phố khoảng 7.809 cân, trong đó cân sử dụng còn hiệu lực kiểm định khoảng 1.423 cân. Công tác kiểm định cân đồng hồ lò xo tại các huyện, thị xã, thành phố chưa đạt hiệu quả cao, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm nên không quan tâm thực hiện kiểm định cân định kỳ theo quy định.

Năm 2021, Sở KH&CN An Giang giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ thực hiện kiểm định cân đồng hồ lò xo (cân cấp 4) tại các điểm chợ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh”. Mục tiêu của nhiệm vụ là thiết kế và in ấn 1.500 logo biểu tượng nhận biết cân đã được hỗ trợ kiểm định, chấp hành các quy định pháp luật về đo lường đối với việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2, nhất là quy định kiểm định cân định kỳ. Ngành chức năng sẽ tổ chức kiểm định khoảng 1.500 cân đồng hồ lò xo tại một số chợ trung tâm của TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn. 

Tổ chức kiểm định cân đồng hồ lò xò các loại tại chợ Mỹ Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang Lê Hữu Thanh cho biết, việc kiểm định này nhằm bảo vệ quyền lợi người mua cũng như người bán, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho tiểu thương hiểu biết các quy định về việc sử dụng đối với phương tiện đo. Qua đó, tạo cho tiểu thương ý thức trách nhiệm; góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh, mua bán, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Đồng thời, giúp cơ sở kinh doanh, người mua bán nhỏ lẻ có ý thức chấp hành pháp luật về đo lường trong mua bán; giảm thiểu gian lận thương mại do dùng cân không kiểm định; lấy lại lòng tin cho người tiêu dùng, đặc biệt là tại các khu du lịch...

Đến cuối tháng 5-2021, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã phối hợp Phòng Kinh tế TP. Long Xuyên và Ban Quản lý chợ Long Xuyên tiến hành kiểm định 602 cân đồng hồ lò xo các loại (chợ Long Xuyên 283 cân, chợ Mỹ Bình 116 cân, chợ Bình Khánh 127 cân, chợ Mỹ Xuyên 76 cân).

Trong quá trình kiểm định, trung tâm đã kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, tuân thủ nghiêm công tác kiểm định khi sử dụng các phương tiện đo, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật, tránh tình trạng gian lận thương mại, tạo lòng tin của người dân trong mua bán.

Cùng với đó, trung tâm thông báo thay đổi về hạn mức kiểm định định kỳ từ 12 tháng thành 24 tháng theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN, ngày 26-7-2019 của Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26-9-2013 của Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Hiện nay, các cơ sở (tổ chức, cá nhân) SXKD trên địa bàn An Giang, đặc biệt là các cơ sở SXKD nhỏ lẻ, việc mua bán hầu hết sử dụng cân đồng hồ lò xo, bởi tính tiện lợi và hiệu quả. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng thì cân mất tính chính xác, với 2 lý do thường gặp: người bán cố tình làm sai lệch hoặc trong quá trình sử dụng bị hư hỏng và tự sửa chữa nên cân không còn chính xác. Do đó, công tác quản lý, kiểm định phương tiện đo này là rất cần thiết.

Theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT.BKHCN, thời gian kiểm định định kỳ cân đồng hồ lò xo là 24 tháng. Mức phạt đối với cân không kiểm định được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ là: phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi sử dụng cân (phương tiện đo nhóm 2) có giá trị đến 1 triệu đồng; từ 1-2 triệu đồng khi sử dụng cân có giá trị từ trên 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng; từ 2-5 triệu đồng khi sử dụng cân có giá trị từ trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Mức phạt tăng dần theo giá trị của cân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU