Hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ TP. Long Xuyên

03/09/2018 - 09:17

 - Thực hiện chỉ thị, ý định diễn tập khu vực phòng thủ (DTKVPT) của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và của Tỉnh ủy, năm 2018, TP. Long Xuyên tổ chức DTKVPT thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã tại các địa phương (phường Đông Xuyên, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa). Trong đó, TP. Long Xuyên và phường Đông Xuyên diễn tập chung với tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ, DTKVPT thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, được tỉnh và Quân khu đánh giá cao.

A A

Quang cảnh diễn tập khu vực phòng thủ của TP. Long Xuyên

Ban Chỉ đạo (BCĐ) DTKVPT thành phố đã lãnh đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, công tác quán triệt, triển khai, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; huy động các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ. Công tác diễn tập thử, diễn tập chính thức diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn, bí mật. Các nội dung thực binh đảm bảo đúng kế hoạch; nội dung diễn tập sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập đảm bảo đúng chỉ thị, ý định diễn tập của BCĐ DTKVPT tỉnh.

Đặc biệt, với nội dung thực binh “sơ tán Nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực”, BCĐ DTKVPT thành phố đã phối hợp BCĐ tỉnh và phường Đông Xuyên tổ chức huấn luyện thực binh chặt chẽ, đúng kế hoạch, thành phần, quân số, thời gian theo quy định. Tình huống thực binh sát với diễn biến, tình hình thực tế chiến đấu; phù hợp với kế hoạch tác chiến và thế trận chung trong KVPT. Các lực lượng thực hành thực binh đúng ý định, phương án, tình huống đã xác định; khả năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng thực binh chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các tình huống bảo đảm sinh động, sát thực tế và diễn biến chiến đấu, góp phần vào thành công chung của đợt diễn tập. Trung tá Võ Văn Thủy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nhận định: “Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đúng ý định, đảm bảo an toàn”. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập, BCĐ thành phố và phường Đông Xuyên vẫn còn gặp  một số tồn tại. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập của một số bộ phận chưa sâu; một số nội dung phát biểu trong các cuộc họp chưa cụ thể; quá trình trình bày tại cuộc họp kết hợp chỉ trên bản đồ còn hạn chế…

Từ thực tế đó, BCĐ DTKVPT thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm, góp phần xây dựng KVPT vững chắc; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ DTKVPT các địa phương còn lại trong năm 2018. Đó là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt” trong quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập cũng như trong xây dựng và hoạt động KVPT. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang xây dựng công trình, chuẩn bị khu vực diễn tập, thực binh theo đúng kế hoạch. Đồng thời, huy động cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn tham gia huấn luyện và thực binh theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy kết quả đạt được trong diễn tập; thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong nắm tình hình và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

“Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm, làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Lực lượng vũ trang tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, xây dựng và hoạt động KVPT, xử lý các tình huống xảy ra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho phường Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa năm 2018 và các phường, xã còn lại theo chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020”- trung tá Võ Văn Thủy cho biết.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG